Về chúng tôi

Homeschoolers of Miami Enrichment (HOME) là một tổ chức phi lợi nhuận thuộc tập đoàn tình nguyện Nam Florida, Quận Miami-Dade, một tổ chức phi lợi nhuận, cung cấp một diễn đàn để tổ chức các lớp bổ túc cho tất cả các gia đình giáo dục con cái của họ, bất kể chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, Hoặc khuyết tật về giáo dục, trong một môi trường gia đình. HOME được may mắn có gia đình từ nhiều nguồn gốc khác nhau. Chúng tối giáo dục và bổ túc tất cả các kiến thức cho trẻ em tại Miami và các chung cư từ các môn họ tự nhiên, môn học xã hội cho đến các môn học năng khiếu nhằm giúp các thế hệ tương lai được giáo dục và phát triển một cách tốt nhất.